• »

Szkoły wyposażone w bezpłatne podręcznikiCzwartek, 13 września 2018

Wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki oraz materiały edukacyjne jest jednym z zadań, do realizacji których zostały zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego. Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych jest finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Gmina Tymbark na ten cel w 2018 roku otrzymała kwotę w wysokości 79 397,00 zł. Na realizację zadania kwoty dotacji zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji celowej przez dyrektorów poszczególnych szkół zostały przekazane do: Szkoły Podstawowej  w Tymbarku, Zawadce i  Podłopieniu oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Piekiełku.

Udzielona dotacja jest dotacją celową. Jest zatem udzielona na konkretne cele określone w ustawie tj. na realizację zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III oraz w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VIII.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych określają dyrektorzy szkół, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

                                                                                                    Małgorzata Dudziak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark