• »

"Czyste powietrze" w przedszkoluPiątek, 14 września 2018

Wielokrotnie przekraczane normy jakości powietrza – zwłaszcza w sezonie grzewczym – sprawiły, że Gmina Tymbark, reprezentowana przez Wójta Gminy Tymbark - dra Pawła Ptaszka zawarła umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego dotyczącą przekazania oczyszczacza powietrza o wartości 588,00 zł do Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku. Oczyszczacz powietrza przekazano bezpłatnie dzięki realizacji projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Został zainstalowany wewnątrz przedszkola w sali, w której bawią się, uczą i odpoczywają dzieci z najstarszej grupy wiekowej. Przedszkolaki, dziękując Marszałkowi Małopolskiemu oraz Gminnie Tymbark za prezent, zobowiązują się przeprowadzić  szereg akcji edukacyjnych promujących wiedzę w tym zakresie, uwrażliwiając tym samym rodziców i dzieci na problem i konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Zaplanowano m.in. akcje edukacyjne:

  • Czytanie dzieciom przez rodziców książki "Skok na smog" - pomoże starszym i młodszym znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zmierzyć się z zagrożeniem smogiem.
  • "Przesiądź się z samochodu na rower" - wycieczka rowerowa z rodzicami promująca poruszanie się rowerem, zachęcenie do wypróbowania roweru w codziennych dojazdach do pracy, sklepu itp.
  • Prowadzenie zabaw badawczych "Co to jest powietrze".
  • Tworzenie wspólnego plakatu pt.: "Co wywołuje zanieczyszczenie powietrza".
  • Uroczyste spotkanie edukacyjne: "Wdech i wydech" dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

Przebywanie  dzieci w pomieszczeniu, w którym czystość powietrza spełnia wymagane standardy,  uchroni je od problemów zdrowotnych, a oczyszczacz spełni też walor edukacyjny.

 

Małgorzata Dudziak

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark