• »

Nowy "Informator Samorządowy"Piątek, 05 października 2018

Szanowni Państwo,

Oddaję do Państwa rąk kolejne wydanie „Informatora Samorządowego”. Jest ono szczególne, bo prezentuje podsumowanie kadencji 2014-2018. Jednym z głównych priorytetów w czteroletniej pracy samorządu była dziedzina edukacji. Wielokrotnie podkreślałem jej wagę zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Na początku kadencji deklarowałem, iż zasadniczą kwestią jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku wraz z boiskami i otoczeniem.

Z satysfakcją mogę stwierdzić, iż zarówno na termomodernizację budynku Szkoły jak i przebudowę boisk sportowych wraz z dojazdem i strefą rekreacji pozyskane zostały środki zewnętrzne. Dzięki temu w 2017 roku przeprowadzona została termomodernizacja budynku Szkoły wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, a obecnie trwa przebudowa boisk z dojazdem do budynku i budowa strefy rekreacji. Zgodnie z deklaracją zawartą w programie rozwoju Gminy na lata 2014-2018, wprowadzone zostały stypendia dla najzdolniejszych uczniów oraz nagrody dla sportowców.

Kolejnym priorytetem mojej pracy były inwestycje w infrastrukturę techniczną. Dwukrotnie pozyskane zostały środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dzięki czemu została zmodernizowana droga obok firmy Tymbark oraz wybudowano drogę Kwaśniakówka. Łącznie zmodernizowano ponad 30 dróg, w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Przeprowadzona została rozbudowa sieci wodociągowej w Zamieściu wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody zaopatrującej większą część Gminy. Wcześniej wymieniono główny kolektor kanalizacyjny w Tymbarku. W roku 2016 zrealizowana została wspólna inwestycja Powiatu i Gminy
w ramach której wybudowano chodniki i oświetlenie wzdłuż drogi Tymbark-Podłopień-Zawadka. Oświetlona została droga krajowa w Zamieściu oraz udało się doprowadzić do przebudowy skrzyżowania w kierunku Słopnic.

Istotną kwestią mijającej kadencji było usprawnienie obsługi mieszkańców przez urząd. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych wprowadzono pakiet e-usług dla mieszkańców (bezpłatna aplikacja mobilna, elektroniczne usługi finansowe, płatności kartą). Najważniejszy jest jednak bezpośredni i osobisty kontakt z mieszkańcami. Dlatego, mając na uwadze jak ważna jest wymiana informacji oraz znajomość spraw, którymi żyją mieszkańcy, starałem się być zawsze otwarty na spotkania z Państwem i rozmowę. Pozwoliło mi to poznawać Państwa problemy oraz propozycje ich rozwiązania. Zawsze z uwagą słuchałem Państwa spostrzeżeń dotyczących pracy tymbarskiego samorządu, aby potem wykorzystać je dla dobra całej społeczności.

Gmina  to nie tylko wspólnota terytorialna, to również wspólnota ludzi zintegrowanych wokół celu, wspólnej historii lokalnej i posiadająca lokalną tożsamość. Dlatego tak ważne jest kultywowanie tradycji, publikacje historyczne oraz inicjatywa obchodów tymbarskich jubileuszy w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Istotnym aspektem jest również współpraca ze stowarzyszeniami, w tym ochotniczymi strażami pożarnymi, Orkiestrą Dętą Tymbarski Ton, kołami gospodyń wiejskich, Klubem Sportowym i Stowarzyszeniem Przystań. Współpraca ta miała wymiar materialny poprzez przekazy-wanie dotacji, a także podejmowane wspólne inicjatywy na rzecz wspólnoty samorządowej.

Podsumowując 4 lata kadencji, jestem przekonany, iż był to dobrze wykorzystany czas, zarówno pod względem pozyskania środków zewnętrznych jak również realizacji istotnych zadań podnoszących jakość życia w Gminie, co przyczyniło sie do wzmocnienia więzi lokalnych w naszej Małej Ojczyźnie.

Wszystkim Mieszkańcom pragnę gorąco podziękować za wyrazy życzliwości, wsparcia i przekazane opinie. Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Rady Gminy, pracowników urzędu i jednostek podległych, nauczycieli oraz osób aktywnie działających w stowarzyszeniach.

Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

Informator w wersji pdf do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej

 

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark