• »

Podsumowanie kadencji cz. 1Poniedziałek, 08 października 2018

Szanowni Państwo,
od dziś zaczynamy publikację cyklu artykułów podsumowujących mijającą kadencję 2014-2018. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Gminy Tymbark oraz gminnego facebooka, gdzie pojawiać się będą informacje przedstawiające zrealizowane inwestycje, plany na przyszłość oraz inne ważne zagadnienia społeczno-kulturalno-sportowe. Cykl rozpoczniemy od zaprezentowania Państwu najważniejszych inwestycji gminnych zrealizowanych w roku 2015 wraz z dokumentacją fotograficzną.

                                                Paweł Ptaszek
Wójt Gminy Tymbark

 

Modernizacje, odbudowy i inne prace przy drogach gminnych:

 • Odbudowa dróg gminnych: Do Noku–Leśna i Na Zęzów w Tymbarku, Sołtystwo i Malarzówka w Zamieściu, Jakubówka w Podłopieniu (koszt to blisko 589 654 zł w tym dofinansowanie Wojewodyw ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w kwocie 471 145 zł).

 

         Odbudowana droga Do Noku w Tymbarku                                    Odbudowana droga Jakubówka w Podłopieniu

 

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2548124, 2548125 w miejscowości Podłopień (koszt zadania to blisko 74 500 zł w tym dofinansowanie w roku 2015 z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37 250  zł).
 • Wykonie zjazdu z drogi gminnej Sobczakówka w Podłopieniu na drogę krajową numer  28.
 • Odbudowa zjazdu z drogi gminnej Jakubówka w Podłopieniu na  drogę krajową numer 28.
 • Wykonanie 86 mb barier energochłonnych przy drogach gminnych w Zamieściu i Tymbarku.
 • Odbudowa dróg: Kwaśniakówka i Działy (koszt zadania to blisko 219 784 zł, dofinansowanie Wojewody w ramach Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w kwocie 175 255 zł).

 

             Odbudowana droga Kwaśniakówka                                                   Odbudowana droga Działy w Zamieściu

 

 • Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą gminną Działy (koszt zadania to blisko 36 892 zł w tym dofinansowanie przez Gminę Słopnice 18 446 zł).

 


Inwestycje w budynkach i zapleczach sportowych szkół:

 • Budowa zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu II etap.
 • Montaż poręczy na murze oporowym przy boisku wielofunkcyjnym w Zawadce.
 • Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Piekiełku .
 • Wykonanie oświetlenia hali sportowej w Tymbarku.  

 

                Zaplecze sportowe w Podłopieniu                                            Poręcze na murze oporowym w Zawadce

 

 


Wykonanie oświetlenia ulicznego i inne inwestycje gminne:

 • Budowa oświetlenia ulicznego w Podłopieniu II etap.
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tymbark.
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego na rynku w Tymbarku.

 

          Budowa oświetlenia ulicznego w Podłopieniu                               Wykonanie oświetlenia ulicznego w Tymbarku   

 

 • Budowa oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymbark (koszt zadania to blisko 170 000 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 126 906 zł).
 • Wymiana dwóch przystanków w Zamieściu.
 • Remont Remizy OSP w Tymbarku (koszt zadania to blisko 79 176 zł w tym dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 39 450 zł).
 • Wykonanie chodników i placu obok Domu Kultury w Tymbarku.

 

          Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymbarku                                    Remont Remizy OSP w Tymbarku

 


 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 WYKONANYCH W ROKU 2015:
1 885 233,52 zł

W TYM ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANO:
241 950,88 zł

 


 


 

                                                                                                                                                                            

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark