• »

140-lecie tymbarskiej OSPWtorek, 09 października 2018

W minioną niedzielę 7 października w Tymbarku świętowaliśmy Jubileusz 140-lecia działalności OSP w Tymbarku, który wpisany jest jednocześnie w gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, w tymbarskim kościele, której przewodniczył ksiądz proboszcz dr Jan Banach, w koncelebrze z księdzem Władysławem Kuligiem – Kapelanem Małopolskich Strażaków oraz księdzem Stanisławem Kaczką – Powiatowym Kapelanem Strażaków. 

Druga  część uroczystości odbyła się na tymbarskim rynku, gdzie dowódca placu Dariusz Molek złożył meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu  Państwowej Straży Pożarnej Stanisławowi  Nowakowi. Nastepnie podniesiono flagę państwową i odegrano Mazurka Dąbrowskiego.

Bardzo uroczysty momentem była chwila wręczenia medali i odznaczeń. W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej wyróżnieni strażacy otrzymali odznaczenia korporacyjne. Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (złoty, srebrny, brązowy) nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem tym mogą być odznaczane między innymi osoby, instytucje i organizacje. 

Z okazji  uroczystości 140-lecia OSP Tymbark, Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie:

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA odznaczony został Druh Stanisław Poczynek

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie:

ZŁOTYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 1. druh Bogusław Golonka,
 2. druh Adam Kapturkiewicz,
 3. druh Piotr Molek,
 4. druh Andrzej Smaga,
 5. druh Janusz Szewczyk.

SREBRNYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA odznaczeni zostali:

 1. druh Stanisław Giza,
 2. Stanisław Kaczka, Kapelan Powiatowy Strażaków,
 3. druh Robert Rybka.

BRĄZOWYM MEDALEM  ZA  ZASŁUGI  DLA  POŻARNICTWA, odznaczeni zostali:

 1. druh Łukasz Cygal,   
 2. druh Michał Wiktorski,
 3. Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark.

Wręczenia odznaczeń dokonali Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie, druh Kazimierz Czyrnek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej Odznaką Wzorowy Strażak  odznaczeni zostali:

 1. druh Rafał Cygal,
 2. druh Marek Kulig,
 3. druh Marcin Mrózek,
 4. druh Karol Natonek.

Wręczenia odznaki dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Limanowej, st. bryg. w stanie spoczynku druh Grzegorz Janczy oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek.

W podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony  przeciwpożarowej, w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę  oraz za szczególne zasługi, Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie  przyznała wyróżnienia Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi.

ZŁOTY  KRZYŻ   ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA otrzymali:

 1. druh Stanisław Przybylski,
 2. druh Zbigniew Kaptur,
 3. druh Jan Koza,
 4. druh Florian Ubik,
 5. druh Józef Duda,
 6. druh Czesław Sobczak,
 7. druh Roman Smaga,
 8. kpt. Tomasz Kaptur,
 9. kpt. Dariusz Molek,
 10. Czesław Czyrnek,
 11. Roman Pasyk,
 12. druh Michał Mirek,
 13. druh Marian Rybka,
 14. druh Ryszard Gawron.

 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA  otrzymali:

 1. Pan Jan Kawula,
 2. druh Łukasz Cygal,
 3. druh Stanisław Giza,
 4. ksiądz kapelan Stanisław Kaczka,
 5. druh Adam Kapturkiewicz,
 6. druh Marcin Mrózek,
 7. druh Bogusław Golonka,
 8. druh Robert Rybka,
 9. druh Szymon Rybka,
 10. Pan Władysław Kapturkiewicz,
 11. Pan Robert Nowak,
 12. druh Wiesław Nowak,
 13. Pan Jan Kaim,
 14. dh Krzysztof Molek,
 15. Pan Andrzej Głowa.

Wręczenia odznaczeń dokonali Ksiądz Kapelan Małopolskich Strażaków bryg. Władysław Kulig oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a zarazem Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie nadbrygadier Stanisław Nowak.

Następnie przyszedł czas na słowa uznania i życzenia z okazji Jubileuszu, które kolejno złożyli: nadbrygadier Stanisław Nowak, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Grzegorz Janczy – były Komendant  Powiatowego PSP, Paweł Ptaszek – Wójt Gminy Tymbark, Zofia Jeż – Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark. Wszyscy zgodnie podkreślali ogromną rolę jaką pełnią druhowie ochotnicy w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich poświęcenie i nieocenioną, bezinteresowna pomoc w różnych kryzysowych sytuacjach, jak choćby podczas tegorocznej powodzi. Gospodarz Gminy Tymbark Wójt Paweł Ptaszek wręczył także na ręce prezesa OSP mundur bojowy do działań ratowniczych.

Kolejna, ostatnia już, część uroczystości miała miejsce w remizie OSP Tymbark, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia dwóch tablic pamięci: W hołdzie Założycielom i Kontynuatorom oraz Pamięci Druha Jana Wątroby.

 

fot. Kinga Urbańska, Roland Mielnicki

 

    

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark