• »

Chodnik w Tymbarku uroczyście odebranyWtorek, 09 października 2018

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Tymbarku odbył się uroczysty odbiór, bardzo ważnej pod względem bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, wspólnej inwestycji Gminy Tymbark i Powiatu Limanowskiego pn.  Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej Piekiełko – Tymbark od drogi gminnej „Na Stoku” do drogi gminnej „Kopana Droga”. W odbiorze udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Limanowski Jan Puchała i Wicestarosta Mieczysław Uryga, Radni Powiatowi: Czesław Kawalec i Tadeusz Kubowicz,  Gospodarz Gminy Tymbark Wójt Paweł Ptaszek, Radni Gminy Tymbark: Piotr Juszczak i Krzysztof Wiśniowski, Kierownik Referatu Inwestycji UG w Tymbarku Zbigniew Kordeczka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marek Urbański oraz wykonawca inwestycji Pan Grzegorz Zając Prezes Firmy Zibud i inspektor nadzoru Janusz Liptak.

Zarówno Starosta jak i Wójt, zabierając głos, podkreślili, że wybudowany chodnik to długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która była możliwa do realizacji dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy i Powiatu.

Przypomnijmy, że umowa na wykonanie w/w inwestycji podpisana została pod koniec marca. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz studni, montaż rur ochronnych, poszerzenie jezdni, konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych oraz zamontowanie oznakowania pionowego.

Koszt całkowity inwestycji to blisko 929 000 zł z czego 50% stanowi udział Powiatu Limanowskiego.

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark