• »

Wójt odebrał promesę na budowę skateparkuCzwartek, 11 października 2018

Wczoraj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes dla beneficjentów z rejonu Sądecczyzny, którzy otrzymali dofinasowanie na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W uroczystości udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który  z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej odebrał promesę na dofinansowanie inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku. Wartość zadania to 994 868 zł, a kwota dotacji wynosi 500 000 zł.

 

Rada Gminy Tymbark, na sesji w dniu 28 maja br., nie wyraziła zgody na wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej tego zadania, co zabezpieczyłoby środki na rok 2019 na  zrealizowanie tej inwestycji. W związku z tym, pomimo uzyskanego dofinansowania, niemożliwe jest na dzień dzisiejszy podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie zadania. Jednocześnie wniosek o zabezpieczenie wkładu własnego Gminy umożliwiającego  realizację w/w inwestycji zostanie ponownie przez Wójta Pawła Ptaszka skierowany na sesję Rady Gminy.

Przypomnijmy, że projekt zakłada stworzenie strefy rekreacji ze skateparkiem jako główną atrakcją, który będzie zbudowany z modułowych elementów, demontowanych przed zimą. Planowane jest także stworzenie niewielkiego placu, na którym znajdą się ławki oraz tzw. klawiatura - miejsce do siedzenia albo aktywnego wypoczynku (tor przeszkód), plac zabaw z piaskownicą dla najmłodszych oraz interaktywny, dźwiękowy plac zabaw, który służyć będzie poznawaniu praw przyrody związanych  z akustyką oraz rozbudzaniu zainteresowania muzyką.

 

 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark