• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m

Przegląd małych form tetralnychPiątek, 31 maja 2019

22 maja 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbył się I GMINNY PROFILAKTYCZNY PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce.

Celem konkursu było promowanie postaw wolnych od używek, ryzykownego zachowania oraz agresji słownej i cyberprzemocy. W przeglądzie wzięło udział 7 grup teatralnych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tymbark: 4 w kategorii I (klasy I–V) i  2 w kategorii II (klasy VI–VIII i III gimnazjum).  Jedna grupa wystąpiła poza konkursem. Grupy teatralne z poszczególnych szkół zaprezentowały spektakle, które  promowały pozytywne wartości, a nie skupiały się jedynie na pokazaniu złych zachowań. Podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość unikania zagrożeń związanych z uzależnieniami, a także cyberprzemocą lub agresją słowną poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań. Prezentacje poszczególnych grup oceniała komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu w składzie: Przewodnicza komisji: Pani Krystyna Kałużna – dyr. Przedszkola Samorządowego  w Tymbarku, Członkowie komisji: Pani Anna Gawron – członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku, Pani  Ewa Skrzekut – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  w Tymbarku.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria I (klasy I–V):

I miejsce: Grupa Leśne Skrzaty - Szkoła Podstawowa w Podłopieniu – Cyberprzemoc

II miejsce: Grupa Świetliki - Szkoła Podstawowa w Tymbarku – Sposób na Agresika

III miejsce ex aeuqo: Grupa Leśne Duszki – Szkoła Podstawowa w Zawadce – Nieroztropny   Czerwony Kapturek Grupa Maska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku  – Wolno się bić?

Kategoria II (klasy VI–VIII i III gimnazjum):

I miejsce: Grupa To i Owo – Szkoła Podstawowa w Zawadce – Nigdy nie jest za późno

II miejsce: Grupa Niemożliwi – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku Dezynfektor mowy

Poza konkursem wystąpiła grupa Akmesó ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu, która świetnie zaprezentowała  spektakl  Szuflada.

Wszystkie zespoły teatralne uczestniczące w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe, okolicznościowe dyplomy oraz poczęstunek sfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Tymbarku.

Nagrody oraz okolicznościowe dyplomy uczestnikom przeglądu wręczył Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek.

Organizator serdecznie dziękuje wszystkim grupom teatralnym i ich opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie spektakli i podkreśla ich wysoki poziom artystyczny.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark