• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Klasy policyjne w sądziePiątek, 21 czerwca 2019

13 czerwca uczniowie klas drugich policyjnych II a i II c, w ramach Programu Edukacji Prawnej, odwiedzili Sąd Rejonowy oraz Prokuraturę Rejonową w Limanowej. W trakcie pobytu młodzież poznała strukturę organizacyjną Sądu: Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych. Uczniowie dowiedzieli się również o zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a także instancyjności – w polskim sądownictwie rozpatrywanie spraw opiera się na systemie trójinstancyjnym.

Uczniowie klasy policyjnej w trakcie wizyty studyjnej uczestniczyli jako publiczność w rozprawie. Pan Sędzia przedstawił również młodzieży interesujące przykłady z praktyki, obrazujące zakres spraw jakich rozpatrywaniem zajmują się sądy w Polsce.

Młodzież została ponadto zapoznana z zadaniami Prokuratury. Uczniowie zwiedzili budynek prokuratury, między innymi pokój okazań, celę dla tymczasowo zatrzymanych. Pan Prokurator przedstawił młodzieży specyfikę swojej pracy oraz system kształcenia w zawodach prawniczyc w Polsce.

Edukacja prawna realizowana w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, to jeden z elementów przedmiotu bezpieczeństwo publiczne w klasach policyjnych. Jej celem jest zwiększanie świadomości prawnej uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. W trakcie spotkań i prelekcji uczniowie poznawali:

• zawody prawnicze,

• strukturę, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości,

• konsekwencje prawne naruszenia praw i godności osobistej,

• prawa konsumenta – podstawowe pojęcia, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy,

• odpowiedzialność prawną nieletnich oraz pełnoletnich obywateli,

• istotę bezpieczeństwa w Internecie, przestępstwa internetowe, pojęcie Cyberprzemocy.

Edukacja prawna młodzieży zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu. Jest także działaniem profilaktycznym szkoły, służącym kształtowaniu właściwych, zgodnych z prawem postaw młodych ludzi.

Na Program Edukacji Prawnej składały się pojedyncze spotkania z osobami związanymi zawodowo z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark