• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Zakończono remont "Kowalówki"Poniedziałek, 22 lipca 2019

Informujemy, że zakończył się remont drogi gminnej Kowalówka w miejscowości Podłopień. W ramach zadania została wykonana podbudowa oraz ułożona nawierzchni asfaltowa na odcinku ok. 420 mb oraz utwardzone pobocza na odcinku 350 mb.

Koszt inwestycji to ponad 242 800 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z obudową infrastruktury komunalnej i stabilizacją osuwisk: 170 582 zł.

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark