• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m

Prośba o wypełnienie ankietyŚroda, 04 września 2019

W związku z przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza i nałożeniem na gminy z terenu województwa małopolskiego obowiązku przygotowania i prowadzenia bazy inwentaryzacji źródeł ciepła Wójt Gminy Tymbark zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Ankiety można również pobrać w sekretariacie urzędu gminy oraz w pok. nr 16
w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 30.09.2019 r. - w siedzibie urzędu gminy, drogą pocztową lub elektronicznie (przesłanie skanu ankiety na adres e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl).

Przedmiotowe dane pozwolą ustalić potrzeby mieszkańców województwa
w zakresie wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne oraz przygotować i wdrożyć inne działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza.

 

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców!

(zgodnie z przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego)

 

Brak przekazania przedmiotowych danych w ustalonym terminie będzie równoznaczny z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników urzędu gminy wizyty na terenie nieruchomości, obejmującej także kontrolę palenisk, w szczególności pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa do ogrzewania.

 

Jednocześnie informujemy, że dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Tymbark i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.

 

tel. kontaktowy: (018) 33 25 141

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark