• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Narodowe Czytanie 2019Poniedziałek, 09 września 2019

6 września w Bibliotece Publicznej w Tymbarku po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie, zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Józefa Marka we współpracy z Biblioteką. Sposród nowel zaproponowanych do czytania przez Parę Prezydencką wybrano trzy - Sachem Henryka Sienkiewicza, Dym Marii Konopnickiej oraz Katarynkę Bolesława Prusa. Spotkanie otworzyła pani Marta Florek. Odczytała ona fragment listu, który skierował do rodaków Andrzej Duda. Uzasadnił w nim wybór nowel polskich jako tekstów, które uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

 Do czytania włączyli się dorośli i młodzież z naszej gminy. Wybrane fragmenty nowel zaprezentowali: Wójt Paweł Ptaszek, Przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Urbańska, Radna Anna Wiewiórska, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z naszej gminy - Krystyna Kałużna, Jolanta Sopata, Bernadeta Polak, Bogusława Naściszewska, Beata Szarłowicz oraz sześć uczennic ze szkół podstawowych w Tymbarku, Zawadce, Podłopieniu i Piekiełku. W przerwie między czytaniem kolejnych utworów usłyszeliśmy piosenkę w wykonaniu uczennic Zuzanny Staśko i Wiktorii Fiejtek. Spotkanie zakończył Pan Wójt, który podkreślił, że zaprezentowane teksty mimo archaicznego już nieco języka nie straciły aktualności, gdyż wciąż trafnie charakteryzują ludzką naturę.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy przyłączyli się do tegorocznej akcji Narodowego Czytania!

                                                                       Katarzyna Śmiech, Marta Florek, Barbara Opach


 

GALERIA

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark