• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m

Wójt odebrał promesęPiątek, 27 września 2019

W minioną środę, 25 września, w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu przedstawiciele władz samorządowych z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego odebrali czeki potwierdzające dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W imieniu Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesy wręczył dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Arkadiusz Psica.

W spotkaniu udział wziął także Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, który odebrał promesę w kwocie 299 522 zł na dofinasowanie remontu drogi gminnej pn. Ogrodowa w Tymbarku.

Przypominamy, że prace remonowe przy w/w/ inwestycji już się ropoczęły, a ich łączna wartość  wyniesie ponad 364 000 zł. W związku z remontem mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark