• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m

Zakończono kolejny etap budowy wodociąguPiątek, 04 października 2019

Informujemy, że zakończona została kolejna ważna inwestycja gminna polegająca na rozbudowie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Gminie Tymbark. IV cześć inwestycji to kontynuacja prac, które rozpoczęły się  w 2018 roku. W ramach rozbudowy wykonano ok. 1120 m wodociągu w Zamieściu (os. Przylaski). Koszt inwestycji to ponad 138 000 zł.

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark