• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Wspólne posiedzenie Komsji RGPoniedziałek, 25 listopada 2019

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Wiśniowski

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark