• »

Wspólne posiedzenie Komsji RGPoniedziałek, 25 listopada 2019

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Analiza projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Tymbark oraz wypracowanie opinii do przedstawionych projektów.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Wiśniowski

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark