• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m

Sytuacja finansowa oświaty w Gminie TymbarkWtorek, 26 listopada 2019

Z roku na rok borykamy się z bilansowaniem zadań oświatowych w Gminie Tymbark. Utrzymanie istniejącej bazy oświatowej staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na znaczny spadek ilości uczniów. W ciągu 9 lat w Gminie ubyło około 200 uczniów – w tym tylko w ciągu ostatniego roku aż 100. Sytuacja spowodowana jest stopniowo postępującym niżem demograficznym oraz likwidacją gimnazjów. Nadmienić trzeba, że ilość oddziałów (klas) zmniejszyła się tylko o jeden, co generuje większe koszty funkcjonowania oświaty (ze względu na wzrost wynagrodzeń i bieżących kosztów utrzymania) przy stosunkowo niezmiennej lub niższej subwencji z budżetu państwa.

Subwencja rządowa przekazywana jest bowiem na ilość uczniów i wynosi obecnie około 8.700 zł rocznie na jednego ucznia. Łatwo więc obliczyć, że przy spadku ilości uczniów o 200, strata Gminy na subwencji oświatowej wynosi około 1.740.000 zł – jest to więcej niż roczny koszt utrzymania szkoły w Zawadce lub Podłopieniu (który np. w 2018 roku wyniósł w Szkole w Zawadce: 1.111.000 zł, a w Szkole w Podłopieniu 1.166.000 zł).

W celu utrzymania istniejącej struktury funkcjonowania szkół (czyli 8-klasowych, gdzie liczebność klas wynosi w mniejszych szkołach średnio 11-12 uczniów) konieczne jest ograniczanie wydatków inwestycyjnych w Gminie (również inwestycji na oświatę). Zgodnie z prognozą na 2020 rok, dopłata do zadań, na które powinna wystarczyć subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniesie około 1.570.000 zł, a łącznie z wydatkami bieżącymi finansowanymi ze środków własnych na oświatę około 3.239.967,00 zł. Wyżej wymienione kwoty nie obejmują dodatkowych wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez samorząd, które w roku 2017 wyniosły 1mln 71tys, a w 2018 roku 1mln 212 tys zł.

Edukacja jest i pozostaje priorytetem w działaniach naszego samorządu. Jednakże coraz trudniejsza sytuacja finansowa samorządu związana z finansowaniem oświaty oraz zmiany demograficzne wymusza ograniczenie finansowania innych istotnych działań samorządu. Budżet gminy, podobnie jak nasz budżet domowy, stanowi jedną całość i wzrost wydatków w jednym sektorze musi pociągać za sobą ograniczenie wydatków w innym.

Pełna wersja dokumentu Informacja o stanie oświaty znajduje się poniżej.

 

                                                                                                          Paweł Ptaszek

                                                                                          Wójt Gminy Tymbark

ZAŁĄCZNIKI

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark