• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Posiedzenie Komisji RGŚroda, 27 listopada 2019

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Tymbark, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza projektu budżetu Gminy Tymbark na rok 2020.

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji
/-/ Krzysztof Wiśniowski

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark