• »

Zaproszenie na turniej piłki nożnejWtorek, 10 grudnia 2019

HALOWA PIŁKA NOŻNA - open

 

Czas i miejsce:
21 grudnia 2019 r. (sobota)

godz 15.00 hala sportowa w Tymbarku

 

Cel:                
popularyzacja gry w halową piłkę nożną
oraz
rozstrzygnięcie corocznej rywalizacji.

 

Uczestnistwo:

drużyny (4 zawodników + bramkarz + rezerwa)
wyposażone w obuwie i strój sportowy.

 

Zgłoszenia:
Przyjmuje Krzysztof Wiśniowski tel. 608 344 160

lub w dniu zawodów do godz 15.00

 

Sposób przeprowadzenia:   
system gier grupowy, w grupach

„każdy z każdym”

 

Organizator: 

Wójt Gminy Tymbark
UKS „Olimpijczyk”

Szkoła Podstawowa w Tymbarku

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark