• »

Ochrona środowiskaWtorek, 22 2013

Ochrona Środowiska

Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds.  rolnictwa i ochrony środowiska
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 16, tel. (0-18) 33 25 637

Bożena Matras
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek - Piątek – godz. 7:30 – 15.30
 
e-mail: tymbark@tymbark.ug.gov.pl       

 

Do zadań z zakresu ochrony środowiska należy:

  1. opracowywanie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
  2. koordynowanie i kontrola przestrzegania prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi oraz egzekucji w tym zakresie,
  3. opracowywanie programów ochrony środowiska,
  4. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  5. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego,
  6. opiniowanie lokalizacji studni głębinowej,
  7. opiniowanie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark