• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejWtorek, 22 2013

 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w TYMBARKU
34–650 Tymbark
tel. 18 33 25 322
e-mail: gops@gops.tymbark.pl

Godziny pracy GOPS w Tymbarku:
od  poniedziałku do piątku 
7.30–15.30
 

 


 

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark