• »

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejWtorek, 22 2013

 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w TYMBARKU
34–650 Tymbark
tel. 18 33 25 322
e-mail: gops@gops.tymbark.pl

Godziny pracy GOPS w Tymbarku:
od  poniedziałku do piątku 
7.30–15.30
 

 


 

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark