• »

SołectwaWtorek, 22 2013

     Gmina Tymbark jest gminą wiejską. Siedziba władz gminnych znajduje się na terenie wsi Tymbark. W skład gminy wchodzi 5 jednostek administracyjnych, których powierzchnia przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa wsi Powierzchnia % udział
1. Tymbark 877,47 26,9
2. Podłopień 1213,45 37,2
3. Piekiełko 355,42 10,9
4. Zawadka 340,15 10,4
5. Zamieście 477,94 14,6
  OGÓŁEM 3264,43 100,0

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark