• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Skład Rady GminyWtorek, 22 2013

 
Skład Rady Gminy Tymbark kadencji 2018-2023
 
 1. Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark – Stanisława Urbańska tel. 661 894 565
 2. I Wiceprzewodniczący – Piotr Juszczak tel. 726 123 659
 3. II Wiceprzewodniczący – Iwona Toporkiewicz tel. 722 003 106
 4. Andrzej Bugański tel. 605 231 965
 5. Anna Dyląg tel. 661 718 758
 6. Sylwia Goryczka tel. 661 510 059
 7. Zofia Jeż tel. 661 436 917
 8. Czesław Kuc tel. 605 232 270
 9. Stanisław Malarz tel. 606 489 981
 10. Dariusz Molek tel. 661 949 468
 11. Tadeusz Mucha tel. 661 544 022
 12. Anna Smaga-Trojanowska tel. 661 937 065
 13. Anna Wiewiórska tel. 726 125 948
 14. Krzysztof Wiśniowski tel. 661 828 264
 15. Mirosława Zając tel.726 230 182

 

 

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark