• »

Komisje Stałe Rady Gminy TymbarkWtorek, 22 2013

 

 Komisja Rewizyjna:

 1. Czernek Stanisław 
 2. Oleksy Jarosław
 3. Papież Zbigniew
 4. Wiśniowski Krzysztof
 5. Zimirski Marian  -  Przewodniczący Komisji

 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Dawiec Danuta
 2. Jeż Zofia
 3. Juszczak Piotr
 4. Molek Dariusz
 5. Zimirski Marian  -  Przewodniczący Komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

 1. Czernek Stanisław
 2. Ligas Andrzej
 3. Malarz Stanisław
 4. Czesław Kuc
 5. Papież Zbigniew  -  Przewodniczący Komisji

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu:

 1. Kordeczka Bogdan
 2. Leśniak Ryszard
 3. Oleksy Jarosław
 4. Smoter Daniel
 5. Wiśniowski Krzysztof  - Przewodniczący Komisji

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark