• »

Komisje Stałe Rady Gminy TymbarkWtorek, 22 2013

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego:

 • Dariusz Molek – przewodniczący
 • Tadeusz Mucha
 • Piotr Juszczak
 • Zofia Jeż
 • Anna Wiewiórska

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Czesław Kuc – przewodniczący
 • Stanisław Malarz
 • Mirosława Zając
 • Andrzej Bugański
 • Sylwia Goryczka

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

 • Krzysztof Wiśniowski – przewodniczący
 • Anna Dyląg
 • Anna Smaga-Trojanowska
 • Iwona Toporkiewicz
 • Stanisława Urbańska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Anna Smaga-Trojanowska – przewodnicząca
 • Mirosława Zając
 • Czesław Kuc
 • Stanisław Malarz
 • Dariusz Molek

 

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Wiewiórska – przewodnicząca
 • Andrzej Bugajski
 • Anna Dyląg
 • Krzysztof Wiśniowski
 • Tadeusz Mucha

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark