• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

TurystykaWtorek, 22 2013

Turystyka
 


Piękne tereny Beskidu Wyspowego, w obrebie którego położony jest Tymbark, zachęcają do uprawiania turystyki. Tymbark otaczają trzy góry: od południowego zachodu Łopień (951 m n.p.m.), od wschodu Paproć (645 m) i od północy Zęzów (705 m).


 
Bogactwem tej krainy są wspaniałe lasy, w których przeważa świerk, buk i jodła. Rzadziej występują: wiąz, sosna, modrzew, jesion i brzoza. W lasach, na polanach i łąkach rośnie wiele roślin, prawnie chronionych, rzadko gdzie indziej spotykanych. Wiosną masowo kwitną śnieżyczki, krokusy i sasanki, później spotkać można lilię złotogłów, rosiczkę okrągłolistną, podkolana białego, pełnika siedmiogrodzkiego, przetacznika górskiego, paprotnicę górską, storczyki, zimowita jesiennego i wiele innych rzadkich roślin. Szczególnie dekoracyjny jest przyozdabiający jesienią hale i polany oset - dziewięćsił bezłodygowy, który stał się symbolem roślinności tych okolic.

Faunę reprezentuje przede wszystkim zwierzyna leśna - sarny, lisy, dziki, zające, kuny łasice i borsuki, rzadziej spotkać można jelenia, wilka, rysia, tchórza czy gronostaja. Do często spotykanych ptaków należą bażanty łowne, gołębie siniaki, dzięcioły czarne. Wśród ptaków nocnych w masywie Mogielicy spotkać można rzadkiego już puchacza. 

Przez Tymbark przebiegają szlaki górskie i ścieżki rowerowe na góry: Łopień, Zęzów i Paproć. Początek tras we wszystkich kierunkach, zaczyna się obok Domu Towarowego w Tymbarku. Bliskość gór doskonale sprzyja jednodniowym wycieczkom m.in. na Paproć, Zęzów, Kostrzę, Łopień lub Mogielicę bez potrzeby dojazdu. Z wszystkich gór otaczających Tymbark można podziwiać piękny krajobraz, lecz najpiękniejszymi szczytami są Łopień ze swoimi polanami oraz jaskiniami i najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego Mogielica (1170 m n.p.m.). Z Paproci, Zęzowa, Łopienia widać panoramę Tymbarku.Wzniesienia Beskidu Wyspowego mogą poszczycić się pięknymi polanami do najpiękniejszych należą: polany na Łopieniu, Jasieniu, Ćwilinie, Mogielicy oraz ciąg polan na Sałaszu i Jaworzu.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark