• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Szlak PapieskiWtorek, 22 2013

Z Tymbarku biegnie jedna z nitek Szlaku Papieskiego prze górę Łopień do Chyszówek. W lutym 1954r. przyszły papież z grupą fizyków krakowskich wędrował na nartach z Tymbarku przez Łopień, Mogielicę, Rzeki, Kudłoń do Koniny. Charakterystyczne tablice informacyjne z planem ścieżek, którymi wędrował Karol Wojtyła zostały zamontowane obok stacji PKP, w rynku i obok SKR. Środki na realizację zadania przeznaczył samorząd Gminy Tymbark.

W ten sposób gmina Tymbark dołączyła do innych, które realizują apel Ojca Świętego: "Pilnujcie mi tych szlaków, oznaczcie mi te ścieżki". Łącznie Szlak Papieski liczy 250 km i składa się z trzech części: rabczańsko-mszańskiej, limanowskiej i biegnącej przez Gorce. Jest on pokłosiem popularności przewodnika Urszuli Własiuk i Andrzeja Matuszczyka.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark