• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Koła Gospodyń WiejskichWtorek, 22 2013

Koła Gospodyń Wiejskich
 

 

 

Na terenie Gminy Tymbark działają czynnie trzy KGW, zrzeszone w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark.

Początkowe były to grupy dobrowolne, samorządowe i niezależne, działające na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, poprzez wybrane w sposób demokratyczny Zarządy.
Na początku swojej działalności zajmowały się organizowaniem różnego rodzaju kursów: kroju i szycia, gotowania,pieczenia, garmażerii, robótek ręcznych itp. W okresie pilnych prac polowych prawie każde koło organizowało dziecince, które były dużą pomocą dla młodych matek. Brały także udział w różnego rodzaju konkursach i pokazach np. konkurs higieny pomieszczeń inwentarskich, ogródków kwiatowych, odchowu cieląt i kurcząt. Organizowały zabawy taneczne, a dochód przeznaczały na zakup naczyń.

 

Obecnie KGW posiadaja stuts prawny i za priorytet obrały sobie propagowanie tradycji, rozwój i upowszechnianie kultury, zachęcenie ludności do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu, kultywowanie folku, rękodzieła i sztuki ludowej.
Czynnie biorą udział w konkursach, przeglądach, reprezentując gminę na szczeblu lokalnym, krajowym, a także zagranicznym.

GALERIA

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark