• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Rada SportuWtorek, 22 2013

 
RADA SPORTU GMINY TYMBARK
 


1. Przewodniczący – Krzysztof Wiśniowski (Prezes UKS Olimpijczyk)
2. Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Sawicka (Prezes UKS Zryw)
3. Sekretarz – Barbara Janczy (Prezes UKS Ogniwo)
4. Członek – Grzegorz Dziadoń (Prezes UKS Tymbark)

 

 

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

  • strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa w zakresie kultury fizycznej,
  • projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  • programów bazy sportowej na danym terenie,
  • projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej
  • planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na danym terenie, dofinansowywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark