• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Decyzje środowiskoweWtorek, 22 2013

 

Budowa budynku garazowo uslugowego, zlokalizowanego na dz ew nr 115548 w miejscowosci Tymbark.doc

Budowa budynku uslugowego zlokalizowanego na dzialce ew nr 1260 w miejscowosci Zamiescie.doc

Budowa hali garazu na dzialce ew nr 798 w miejscowosci Zamiescie.doc

Budowa hali produkcyjno magazynowej z infrastruktura zewnetrzna, zlokalizowanej na dzialkach ewid nr 5352 5355 i 5654 w miejscowosci Tymbark.doc

Budowa stacji paliw plynnych i gazowych LPG zlokalizowanego.doc

Budowa zabezpieczenia osuwiska nr 9 w ciagu drogi powiatowej Tymbark Grabie nr 25 212 odcinek w Tymbarku hm 0158414072.doc

decyzje srodowiskowe/Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.doc

Przebudowa drogi gminnej Pasterniki w Podlopieniu, km 0000 km 1120.doc

Przebudowa drogi gminnej Soltystwo w Zamiesciu km 0 000 km 0 500.doc

Przebudowa ul Dworkowej w Tymbarku km 0 000 km 0 703.doc

Remont odcinkow drog powiatowych w miejscowosci Piekielko.doc

Rozbudowa istniejacego budynku uslugowego o stacje przeprowadzajaca badania techniczne pojazdow.doc
 

Budowa systemu kogeneracji z wykorzystaniem biogazu i pomp ciepła na działkach ewidencyjnych nr 534/7, 534/8, 535/2, 535/5, 535/6 w Tymbarku - wszczęcie postępowania
 

 

Budowa systemu kogeneracji z wykorzystaniem biogazu i pomp ciepła na działkach ewidencyjnych nr 534/7, 534/8, 535/2, 535/5, 535/6 w Tymbarku - postanowienie

 

 

Budowa systemu kogeneracji z wykorzystaniem biogazu i pomp ciepła na działkach ewidencyjnych nr 534/7, 534/8, 535/2, 535/5, 535/6 w Tymbarku - decyzja
 

 

Zmiana spsobu użytkowania wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną prefabrykatów betonowych na działce nr 1146 w Tymbarku - wszczęcie postępowania.
 

 

Zmiana spsobu użytkowania wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną prefabrykatów betonowych na działce nr 1146 w Tymbarku - postanowienie

 

Zmiana spsobu użytkowania wiaty magazynowej na wiatę produkcyjną prefabrykatów betonowych na działce nr 1146 w Tymbarku - decyzja


 

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w infrastrukturze, budowa silosa z urządzeniami, przebudowa istniejącego budynku magazynowego i wiaty magazynowej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1445/4, 1445/6, 1445/7, 1445/10, 1445/12, 1444 w Podłopieniu - wszczęcie postępowania.
 

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w infrastrukturze, budowa silosa z urządzeniami, przebudowa istniejącego budynku magazynowego i wiaty magazynowej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1445/4, 1445/6, 1445/7, 1445/10, 1445/12, 1444 w Podłopieniu - postanowienie.
 

 

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w infrastrukturze, budowa silosa z urządzeniami, przebudowa istniejącego budynku magazynowego i wiaty magazynowej zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 1445/4, 1445/6, 1445/7, 1445/10, 1445/12, 1444 w Podłopieniu - decyzja.
 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark