• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Sołectwo PodłopieńWtorek, 22 2013

Podłopień... Z kart historii...

JASNA PODŁOPIEŃ w 1870 roku liczyła o 200 mieszkańców więcej niż Tymbark tj. 880 mieszkańców, otrzymali znacznie więcej pola i lasu – 914 morgów ziemi ornej, 204 morgi łąk i ogrodów, 274 morgi pastwisk, 355 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 255 morgów lasu, 10 morgów pastwisk, 2 morgi łąk i ogrodów oraz 9 morgów pola ornego.

W 1907 roku Jasna była miejscowością zachowującą podział na „Jasną” i „Podłopień”. Według statystyki „Jasna” obejmowała 45 budynków mieszkalnych z 287 mieszkańcami, a Podłopień 114 budynków mieszkalnych z 689 mieszkańcami.

Zarządzeniem nr 63 Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza z dnia 27 listopada 1965 r. została zmieniono nazwa miejscowości z „Jasna Podłopień” na „Podłopień”.

 
 

     

      SOŁTYS WSI PODŁOPIEŃ

           Stanisław Puchała

              tel. 661 439 427 

 

 

 

 

RADA SOŁECKA WSI PODŁOPIEŃ:
 

  • Robert Duda

  • Andrzej Boczoń

  • Jan Kaim

  • Stanisław Kuc

  • Józef Kordeczka

  • Jan Trębacz

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark