• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Sołectwo PiekiełkoWtorek, 22 2013

Piekiełko... z kart historii...

PIEKIEŁKO w 1870 roku liczyło 347 mieszkańców, a po uwłaszczeniu chłopi otrzymali: 161morgów ziemi ornej, 37 morgów łąk i ogrodów, 34 morgi pastwisk, 64 morgi lasu. Dwór zachował tam dla siebie 108 morgów lasu, 27 morgów pastwisk, 20 morgów łąk i ogrodów oraz 108 morgów gruntu ornego.

W Piekiełko w 1907 r. było 79 budynków mieszkalnych oraz 474 mieszkańców.
 


 

 

 

 

SOŁTYS WSI PIEKIEŁKO

           Zofia Jeż

       tel. 661 436 917

 

 

 

 

 

RADA SOŁECKA WSI PIEKIEŁKO:

 

  • Janusz Czyrnek

  • Zbigniew Gąsiorek

  • Filip Malec 

  • Wojciech Juszczak

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark