• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Sołectwo ZawadkaWtorek, 22 2013

 Zawadka... Z kart historii...

ZAWADKA w 1870 roku liczyła 799 mieszkańców, a przy uwłaszczeniu w 1870 roku tamtejsi chłopi otrzymali 326 morgów ziemi ornej, 52 morgi łąk i ogrodów, 108 morgów pastwisk i 29 morgów lasu. Dwór zachował tam dla siebie 11 morgów pastwisk, 10 morgów łąk i ogrodów oraz 37 morgów pola ornego.

W Zawadce w 1907 roku było 47 budynków mieszkalnych oraz 304 mieszkańców.
  

   

    SOŁTYS WSI ZAWADKA

            Maria Łabuz

          tel. 661 436 427


 

 

 

 

RADA SOŁECKA WSI ZAWADKA:
 

  • Józef Juszczak

  • Stanisław Kawula

  • Zbigniew Kordeczka

  • Janusz Krzyściak

  • Czesław Malarz

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark