• »

Sołectwo ZamieścieWtorek, 22 2013

Zamieście... z kart historii...

ZAMIEŚCIE w 1870 roku liczyło 799 mieszkańców, po uwłaszczeniu otrzymali: 31 morgów gruntów ornych, 106 morgów łąk i ogrodów, 178 morgów pastwisk, 98 morgów lasu. Dwór zachował dla siebie 93 morgi ziemi ornej, 14 morgów łąk i ogrodów, 24 morgi pastwisk i 205 morgów lasu.

W 1907 roku Zamieście dzieliło się na „Górne” i „Dolne” lub „Pierwsze” i „Drugie”. Pierwsze liczyło 90 budynków mieszkalnych, a drugie 60 budynków mieszkalnych, razem 150 budynków mieszkalnych z 913 mieszkańcami.
 


 

 

     

    SOŁTYS WSI ZAMIEŚCIE

             Marian Rybka

             tel. 661 439 137 

 

 

 

RADA SOŁECKA WSI ZAMIEŚCIE:

 

  • Stanisław Banach

  • Andrzej Bugański

  • Jacek Kasperski

  • Jan Rybka

  • Tadeusz Rybka

  • Władysław Skrzatek 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark