• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Sołectwo ZamieścieWtorek, 22 2013

Zamieście... z kart historii...

ZAMIEŚCIE w 1870 roku liczyło 799 mieszkańców, po uwłaszczeniu otrzymali: 31 morgów gruntów ornych, 106 morgów łąk i ogrodów, 178 morgów pastwisk, 98 morgów lasu. Dwór zachował dla siebie 93 morgi ziemi ornej, 14 morgów łąk i ogrodów, 24 morgi pastwisk i 205 morgów lasu.

W 1907 roku Zamieście dzieliło się na „Górne” i „Dolne” lub „Pierwsze” i „Drugie”. Pierwsze liczyło 90 budynków mieszkalnych, a drugie 60 budynków mieszkalnych, razem 150 budynków mieszkalnych z 913 mieszkańcami.
 


 

 

     

           SOŁTYS WSI ZAMIEŚCIE

               Andrzej Bugański

                tel. 605 231 965 

 

 

RADA SOŁECKA WSI ZAMIEŚCIE:

  • Zbigniew Hojnor

  • Jacek Kasperski,

  • Józef Kurczab

  • Józef Ryś

  • Zbigniew Sędzik

  • Władysław Skrzatek

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark