• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Wykaz rachunków bankowychWtorek, 22 2013

Numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Limanowej


56 8804 0000 0060 0600 2648 0001 - rachunek bieżący budżetu gminy służący do gromadzenia dochodów z tytułu  subwencji, dotacji i należnych udziałów w podatkach  pośrednich

47 8804 0000 0060 0018 4885 0012 - rachunek dochodów realizowanych przez Urząd Gminy (dotyczy wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych należności  niepodatkowych  np. czynsze, dzierżawy)

20 8804 0000 0060 0018 4885 0013 - rachunek wydatków realizowanych przez Urząd Gminy (wpłaty z tytułu zwrotu wydatków)

90 8804 0000 0060 0018 4885 0014 - rachunek pomocniczy (wpłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności)

 

36 8804 0000 0060 0018 4885 0016 - rachunek pomocniczy - sumy depozytowe (wpłaty wadium oraz kwot z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy)

 Adres do korespondencji - dane do faktury:

Gmina Tymbark
Urząd Gminy w Tymbarku
34-650 Tymbark 49
NIP: 737-13-62-818
REGON: 000550781

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark