• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny SzkółWtorek, 22 2013

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 
34-650 Tymbark 29 (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM)
tel. 18 521 96 37
e-mail: zeas.tymbark@op.pl
 
Godziny pracy ZEAS-u: 
od poniedziałku do piątku
 w godzinach 7.30-15.30
 
 
Podstawowym zadaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jest prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej i finansowo-księgowej placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Tymbark.
Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór - w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych - nad zadaniami realizowanymi w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, gimnazjum, dla których Rada Gminy Tymbark jest organem prowadzącym.
 
 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark