• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Strażacka Orkiestra Dęta "Tymbarski Ton"Wtorek, 22 2013

W nasz lokalny pejzaż od piętnastu lat wpisana jest Strażacka Orkiestra Dęta "Tymbarski Ton", dodająca splendoru i rangi wszystkim ważniejszym uroczystościom; strażackim, państwowym i religijnym.


 


Została założona w 1993 roku przez Kazimierza Dziadonia, Stanisława Przybylskiego, Józefa Sopatę i Władysława Odziomka. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry był pan Władysław Odziomek, który  prowadził orkiestrę do roku 1996. Przed pięciu laty, w  trudnym  okresie dla tymbarskich muzyków, prowadzenia orkiestry podjęła się pani mgr Kinga Jurowicz. Na pierwszej próbie pojawiło się 13 osób, ale dzięki zaangażowaniu członków Zarządu OSP Tymbark i pomocy finansowej władz samorządowych Gminy Tymbark, orkiestrę udało sie utrzymać i rozbudować. 
 
W bieżącym roku, obchodząca swoje 15-lecie orkiestra, liczy 40 członków, w większości są to ludzie w wieku kilkunastu lat, a kierownikami orkiestry są Ryszard Gawron i Wiesław Dudzik.
 
Prezes OSP Tymbark
Stanisław Przybylski

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark