• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Gimnazjum Samorządowe w TymbarkuPoniedziałek, 18 2013

Gimnazjum Samorządowe im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

34-650 Tymbark 29

tel. (18) 33 25 004

e-mail: gimtym@wp.pl

www.gimtym.pl

 

Gimnazjum powstało w 1999 roku. Od początku swojej działalności mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej i Szkoły Leśnej przy tymbarskim rynku. W różnych okresach od 1999 roku w gimnazjum uczyło się od 90 do 273 uczniów. Obecnie szkoła liczy najczęściej 10 klas.

Uczniowie gimnazjum wielokrotnie zdobywali laury w licznych konkursach przedmiotowych oraz w rywalizacji sportowej i artystycznej. Do ubiegłego roku 17 uczniów szkoły zdobyło tytuł laureata, a 33 finalisty konkursów organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Kilka lat temu szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w uznaniu dbałości o tymbarski cmentarz wojenny ne 365. Gimnazjum aktywnie włącza się w życie społeczności tymbarskiej, w szkole działa gazetka szkolna oraz uczniowski klub sportowy Olimpijczyk

LINKI

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark