• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Parafialne Przedszkole Integracyjne św. KingiPoniedziałek, 18 2013

Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Świętej Kingi w Tymbarku

34-650 Tymbark 146

tel. (18) 33 25 151

 

 

Powstało z inicjatywy ks. Prałata Józefa Leśniaka. Tym, co je wyróżnia, to otwarcie dla wszystkich dzieci niezależnie od stanu umysłu i sprawności fizycznej. Dziecko zdrowe, dostrzegając inność kolegów uczy się tolerancji i wrażliwości, podmiotowego traktowania rówieśników. Dziecko niepełnosprawne ma możliwość rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie.

  Jedna z wielu zalet przedszkola jest to, że rodzina każdego podopiecznego może liczyć na pomoc i wsparcie pracowników przedszkola. W przedszkolu działa zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark