• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014Czwartek, 06 2014

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 


 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zarządził, iż wybory

posłów do Parlamentu Europejskiego odbędą się 

dnia 25 maja 2014 roku.

 

 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I KALENDARZ WYBORCZY

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK
w sprawie bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych na terenie Gminy Tymbark w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie
Gminy Tymbark w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Składy osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie
Gminy Tymbark w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 


 

Urząd Gminy w Tymbarku uprzejmie informuje, że do dnia 19 maja 2014 roku w godzinach pracy urzędu (tj. 7.30–15.30) udostępniony jest spis wyborców, sporządzony w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

Na pisemny wniosek wyborca może uzyskać informacje czy jest
ujęty w spisie wyborców. 

 


 

INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Podłopieniu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piekiełku

rozpoczyna pracę w dniu 25 maja 2014 roku ogodzinie 6.00

 

Lokale wyborcze w dniu 25 maja 2014 roku będą otwarte 
od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy

                                                                            /-/ Lech Nowak


WAŻNE  INFORMACJE WYBORCZE

 

  1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  2. Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  3. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  4. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  5. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

 

 


Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark