• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE TYMBARK

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 130,00 zł na realizację projektu grantowego pn. “ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE TYMBARK”.

Projekt ten realizowany jest w ramach wniosku “e-xtra kompetentni Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego" współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Beneficjentami tego projektu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) oraz Stowarzyszenie Edukacji Poza formalnej "Meritum".

W ramach projektu  „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Tymbark” Mieszkańcom Gminy Tymbark zostanie zaproponowany udział w nieodpłatnych szkoleniach z 7 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie”

2. „Mój biznes w sieci”

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”

4. „Działam w sieciach społecznościowych”

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

6. „Rolnik w sieci”

7. „Kultura w sieci”

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark