• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś

 

Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na realizację operacji pn. „Publikacja albumowa – Gmina Tymbark dawniej i dziś” w ramach  działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte programem PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wydanie publikacji albumowej w celu pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem poprzez promocję literatury i czytelnictwa, co przyczyni się z kolei do promocji obszaru objętego LSR.

W wyniku realizacji operacji zostanie wydana publikacja albumowa w nakładzie 4500 szt.

Wartość projektu: 51 560,00 zł
Dofinasowanie: 32 807,00 zł

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark