• »

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018Czwartek, 15 2018

Uchwały i informacje Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane są na stronach:


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-501-104/18 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik 1 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZKF-811-3/18 dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


 Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 Komunikat Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załącznik 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Załącznik 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Załącznik 3 Oświadczenie przyjęcia obowiązku Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym.


 


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Załącznik 1 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach

Załącznik 2 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach

 


Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załącznik 1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady

Załącznik 2 Udzielam popracia liście kandydatów zgłaszanej przez...

Załącznik 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik 4 Oświadczenie lustracyjne

Załącznik 5 Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Załącznik 6 Oświadczenie kandydata — obywatela unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim

 


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Załącznik 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Załącznik 2 Oświadczenie o utworzeniu komitety wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

Załącznik 3 Oświadczenie przyjęcia obowiązku Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym.

 


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rd powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast

 


Informacja o powołaniu na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Tymbark

 

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ora do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 


 

I N F O R M A C J A

PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OBWODY GŁOSOWANIA

 

W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rada Gminy Tymbark, Uchwałą nr XXXVII/222/2018, utworzyła stałe obwody głosowania, ustalając ich granice i numery obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podziału dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

 Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark.

 

Opracowała:
   Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

Tymbark, dnia 22 marca 2018 r.

 


 

I N F O R M A C J A

PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OKRĘGI WYBORCZE

 

W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rady Gminy Tymbark, radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodek Wyborczy - wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

 Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opracowała;
   Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark