• »

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018Czwartek, 15 2018

Informacja o powołaniu na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Tymbark

 

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ora do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 


 

I N F O R M A C J A

PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OBWODY GŁOSOWANIA

 

W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rada Gminy Tymbark, Uchwałą nr XXXVII/222/2018, utworzyła stałe obwody głosowania, ustalając ich granice i numery obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podziału dokonano zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i zgodnie z tą ustawą wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

 Uchwała Nr XXXVII/222/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark.

 

Opracowała:
   Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

Tymbark, dnia 22 marca 2018 r.

 


 

I N F O R M A C J A

PODZIAŁ GMINY TYMBARK NA OKRĘGI WYBORCZE

 

W dniu 21 marca br. na XXXVII sesji Rady Gminy Tymbark, radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodek Wyborczy - wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

 Uchwała Nr XXXVII/221/2018 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Tymbark na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opracowała;
   Stanisława Kaptur – Sekretarz Gminy

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark