• »

GOSPODARKA ODPADAMIWtorek, 08 2018

Wójt Gminy Tymbark uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark”- firmą, która odbiera odpady od właścicieli nieruchomości jest:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tymbarku 
z/s Podłopień
 tel./fax. 18 33 25 343
 e-mail: mpgik.tymbark@wp.pl 
czas pracy zakładu:
 poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00

 

Gminny punkt zbiórki odpadów problematycznych (w tym odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.

 

Stawki opłat za odpady komunalne:

  • Odpady zbierane nieselektywnie – 9,00 zł od osoby za miesiąc,
  • Odpady zbierane selektywnie – 5,50 zł od osoby za miesiąc.

 

 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie):

 

  • za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał - do 31 lipca danego roku,
  • za  IV kwartał - do 31 października danego roku.

 

Prosimy o dokonywanie płatności w następujący sposób:

  • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku,
  • w punkcie kasowym banku znajdującym się w części budynku Urzędu (obok poczty).

 

Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2019 ROK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej

Deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacje

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI - wzór

 

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark za 2017 rok 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark