• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019Środa, 06 2019


INFORMACJA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Podłopieniu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Tymbarku

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Piekiełku

rozpoczną pracę w dniu 26 maja 2019 roku o godzinie 6.00

Lokale wyborcze w dniu 26 maja 2019 roku będą otwarte 
od godz. 7.00 do godz. 21.00


Zarządzenie nr SG.0050.59.2019 z dnia 22 maja 2019 roku
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych
w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi zdarzeniami

 

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
o zarejestrowanych listach kandydatów na Posłów do Parlamentu Europejskiego
w okręgu wyborczym nr 10

 

POSTANOWIENIE NR 318/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gminie Tymbark

POSTANOWIENIE NR 293/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gminie Tymbark

 

POSTANOWIENIE NR 278/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 6 maja 2019 roku
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

POSTANOWIENIE NR 277/2019
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 maja 2019 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

Protokół z dnia 30 kwietnia 2019 roku z przebiegu losowania członków
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tymbark w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Nowy Sączu z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatur do komisji wyborczych

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK z dnia 16 kwietnia 2019 roku
  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TYMBARK z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark