• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

Monitoring jakości powietrza w Gminie TymbarkCzwartek, 21 2019

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Tymbark zakupiła dwa sensory służące do badania jakości powietrza na terenie Gminy Tymbark. Czujniki te zamontowane są przy budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku oraz przy Przedszkolu Samorządowym.

Pyłomierze w czasie rzeczywistym zbierają, przetwarzają i interpretują dane dotyczące poziomu stężenia pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10), a także badają temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza.

Mieszkańcy mogą śledzić aktualny stan powietrza  w naszej gminie dzięki aplikacji „Airly” udostępnionej na stronie internetowej urzędu gminy (Mapa) lub mogą ją pobrać na swój telefon .

Jakość powietrza prezentowana jest za pomocą indeksu CAQI, którego wartość informuje o stopniu zanieczyszczenia powietrza. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko wystąpienia negatywnego wpływu powietrza na zdrowie.

                                                                                     Paweł Ptaszek

                                                                            Wójt Gminy Tymbark

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark