• » Informujemy, że od dnia 8 czerwca br. Urząd Gminy w Tymbarku przywraca pełną bezpośrednią obsługę klientów. Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Każda osoba wchodząca do budynku będzie musiała dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk i posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczki, szalika bądź chusty. Na korytarzach bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów.

JubileuszePiątek, 07 2020

Zaproszenie do składania wniosków

 

Jubileusz Złotych Godów w 2020 r.

 

 Wójt Gminy Tymbark i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tymbarku serdecznie zapraszają małżonków z Gminy Tymbark, którzy zawarli związek małżeński w 1970 roku, obchodzących w 2020 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  Wypełniony i podpisany przez małżonków wniosek można złożyć bezpośrednio w biurze Urzędu Stanu Cywilnego I piętro biuro nr 3 lub na dzienniku podawczym sekretariatu Urzędu Gminy Tymbark.

  Druk wniosku można samodzielnie wydrukować z podanego poniżej pliku lub pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

  Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o złożenie wniosków  do  20 lutego 2020 r.


Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie 

Głowna pozycja menu

Najnowsze galerie

VIDEO PREZENTACJA Gminy Tymbark

Wirtualny spacer po Gminie Tymbark