Przejdź do sekcji aktualności Przejdź do sekcji videoprezentacja Gminy Tymbark Przejdź do sekcji wirtulny spacer Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji na galerie zdjęć

Aktualności

12.05.2021

Place zabaw w Gminie Tymbark

   Cztery firmy złożyły oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Tymbark – tj. budowę placów zabaw w trzech miejscowościach /Tymbark, Zamieście i Zawadka/.    Najkorzystniejsze oferty nie przekraczają kwot, które Gmina zamierza przeznaczyć na realizację tych zadań (są to odpowiednio, 57 tys. zł- Zawadka, 67 tys. zł - Tymbark i 63 tys. zł - Zamieście).    Wszystkie place zabaw mają zostać wykonane w terminie do połowy lipca bieżącego roku. Nowo powstałe obiekty będą wyposażone między innymi w zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, tablice edukacyjne, huśtawki, skałkę wspinaczkową i trampolinę, a także ławki i kosze na śmieci.     Powstałe obiekty zapewnią najmłodszym, właściwy rozwój psychofizyczny, psychomotoryczny i warunki do aktywności ruchowej. Celem projektu będzie ponadto integracja lokalnej społeczności i zachęcanie rodziców i dzieci, rodzeństwa do wspólnego korzystania z placu zabaw i urządzeń gimnastycznych – podkreśla wójt Paweł Ptaszek.

VIDEO PREZENTACJA
Gminy Tymbark

WIRTUALNY SPACER
po Gminie Tymbark

Na SKRÓTY

Galeria ZDJĘĆ