Przejdź do sekcji aktualności Przejdź do sekcji videoprezentacja Gminy Tymbark Przejdź do sekcji wirtulny spacer Przejdź do sekcji na skróty Przejdź do sekcji na galerie zdjęć

Aktualności

24.09.2021

Spotkanie z Seniorami z Gminy Tymbark

Wczoraj w Bibliotece Publicznej w Tymbarku odbyło się spotkanie z Seniorami z terenu Gminy Tymbark, którego tematem było Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbój, oszustwo np. na wnuczka, policjanta, itp. W spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczyli Wójt Gminy Pan Paweł Ptaszek, Radni Gminy wraz z Przewodniczącą Panią Stanisławą Urbańską, Seniorzy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Podłopienia z opiekunem Panią Agatą Dąbrowa. Wójt Gminy Pan Paweł Ptaszek w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo Seniorów, którzy są grupą społeczną najbardziej zagrożoną w obecnym czasie pod względem dokonywanych oszustw metodami na wnuczka, policjanta itp. Zaapelował również o zwrócenie uwagi na osoby nieznane z którymi Seniorzy rozmawiają osobiście lub telefonicznie o zachowanie ostrożności, rozwagi w przekazywanych danych informacjach z uwzględnieniem danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane w celu dokonania przestępstwa. Wykład Zapobieganie przestępstwom przeciwko mieniu: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbój, oszustwo np. na wnuczka, policjanta, itp. przeprowadzony został przez Pana Kajetana Rajskiego – prawnika, reprezentujący Stowarzyszenie Fidei Defensor w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Miłym akcentem podczas spotkania było zwrócenie uwagi uczniów Szkoły Podstawowej w Podłopieniu na bezpieczeństwo Seniorów poruszających się pieszo. Uczniowie biorący udział w programie Bezpieczna Szkoła zachęcali do noszenia elementów odblaskowych przez osoby starsze by być lepiej widocznym na drodze. Uczniowie wręczyli opaski odblaskowe. Przypominamy, że osoby będące ofiarami przestępstwa mogą uzyskać pomoc: w ramach Funduszu Sprawiedliwości skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy dla ofiar przestępstw pod numerem całodobowej infolinii 222 309 900, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej tel. 18 33 75 804   lub 600 033 199, emeil: porady@powiat.limanowski.pl w formie porad prawnych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 18 33 25 322, email: gopstymbark@onet.eu w formie poradnictwa, informacji.

VIDEO PREZENTACJA
Gminy Tymbark

WIRTUALNY SPACER
po Gminie Tymbark

Na SKRÓTY

Galeria ZDJĘĆ