Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tymbark w okręgu wyborczym nr 13 część sołectwa Zamieście (osiedla: Szwabówka, Malarzówka, Bordkówka, Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty).


POSTANOWIENIE NR 61/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tymbark


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tymbark


K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 grudnia 2022 r.


Treść obwieszczenia dotyczące miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark  zarządzonych na dzień 5 marca 2023


Treść obwieszczenia dotyczącego informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych  wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 5 marca 2023


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 9 stycznia 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark zarządzonych na dzień 5 marca 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 3/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Tymbark


Postanowienie nr 6 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku

Postanowienie nr 7 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tymbark


Gminna Komisja Wyborcza w Tymbarku


Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tymbarku