„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”  


Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte programem PROW na lata 2014-2020.


Celem operacji jest: utworzenie trzech placów zabaw w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Tymbark, Zawadka i Zamieście oraz turystów poprzez udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej.


Zakres operacji: w wyniku realizacji operacji zostaną wybudowane 3 place zabaw w miejscowościach Zawadka, Tymbark i Zamieście.

W Zawadce przy Szkole Podstawowej na utwardzonej nawierzchni zostaną zamontowane urządzenia zabawowe, mała architektura i tablica edukacyjna. Plac zostanie ogrodzony.


W Tymbarku na terenie Przedszkola Samorządowego zostaną zamontowane dwa urządzenia zabawowe, mała architektura i tablica edukacyjna.


W Zamieściu przy świetlicy wiejskiej na nawierzchni z piasku zostaną zamontowane urządzenia zabawowe, mała architektura i tablica edukacyjna.


Wartość projektu: 188 137,27 zł

Dofinansowanie: 119 584,00 zł