Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem skateparku przy Domu Kultury w Tymbarku” w ramach  działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców Tymbarku poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy domu kultury w plac zabaw i skatepark.


Zakres rzeczowy operacji: skatepark, interaktywny plac zabaw,  tor przeszkód „klawiatura”, tor przeszkód „guziki”, mała architektura, utwardzanie terenu nawierzchnia granitowa, ogrodzenie, przebudowa oświetlenia placu, instalacja fotowoltaiczna


Wartość projektu: 994 869,73 zł